Over BouwCirculair

BouwCirculair is hét platform voor circulair denken en doen in de infrasector en op termijn ook in andere sectoren. Via onze netwerk-activiteiten brengen we kennis(sen) bij elkaar. En werken we gericht aan het formuleren en realiseren van CO2-doelstellingen. Op dit moment binnen elf Betonketens en een Asfaltketen. Dat aantal groeit én andere grondstof-ketens worden binnenkort opgericht.
 

Via een kwartaalmagazine, het online platform en diverse bijeenkomsten agenderen we nationale thema’s die van belang zijn om circulair werken te stimuleren. Van grondstoffen, toeleveranciers en aanbestedingen tot hergebruik, sloop en vervoer. BouwCirculair publiceert over inspirerende projecten, deelt praktische tools en laat de sector aan het woord.

 

Circulariteit en klimaat staan hoog op de agenda en krijgen steeds meer vorm in beleidsplannen en doelstellingen. Deze motiveren tot concrete maatregelen in de bouw- en infrasector. BouwCirculair brengt op lokaal en regionaal niveau alle partijen uit de keten bij elkaar en stimuleert tot het formuleren van harde doelstellingen, begeleidt ketenpartners bij de uitvoering, monitort de resultaten en zorgt voor intensieve kennisuitwisseling tussen de ketens.

 

BouwCirculair realiseert de toepassing van CO2-arme en circulaire materialen. Het organiseert netwerk bijeenkomsten waarin leden uit alle geledingen van de keten kennis uitwisselen.

Lid worden van BouwCirculair? Neem contact op met:

Daaf de Kok (tel: 06 - 54 67 67 34) of ddkok@bouwcirculair.nl

Martin Damman (tel: 06 - 51 44 06 89) of mdamman@bouwcirculair.nl

Dirk Jan Bours (tel: 06-47 43 64 24) of djbours@bouwcirculair.nl


Heeft u een tip voor de redactie? Neem dan contact op met hoofdredacteur Wijnand Beemster via wijnand@acquirepublishing.nl of 06-24772164

 


Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven

Magazine

Beweging in ketens

Huidige editie:

Meer informatie