Moederbestek 2019

In het Duurzaam Moederbestek zijn de eisen geformuleerd waaraan duurzame producten moeten voldoen wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen.
Voordelen en eigenschappen Duurzaam Moederbestek

Het Duurzaam Moederbestek heeft diverse voordelen en eigenschappen:

• Het stelt eisen aan duurzame producten

• Beoordeelt duurzaamheid in het project

• Zorgt voor een eerlijk speelveld voor alle inschrijvers

• Heeft een eenvoudige invoer via internet

• Wordt onafhankelijke gecheckt op naleving

• Rapporteert voortgang klimaatdoelen

• Ontzorgt de opdrachtgever

 

Resultaat van overleg

Het Duurzaam Moederbestek is opgesteld op basis van overleg met:

• opdrachtgevers

• opdrachtnemers en leveranciers

• bilateraal overleg met en suggesties van verschillende partijen

 

Geïmplementeerd

Het Duurzaam Moederbestek is door verschillende gemeenten geïmplementeerd in het eigen moederbestek en in het proces. Er zijn gemeenten die dat ook bestuurlijk hebben laten vaststellen. Verschillende gemeenten hebben de opdrachtnemers (aannemers) vooraf geïnformeerd over de aanpassingen van het moederbestek.

 

Bekijk voor meer informatie de website van het Moederbestek via: www.moederbestek.nl

Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven

Magazine

Beweging in ketens

Huidige editie:

Meer informatie