Congres CirculairDoen

Inspirerende sprekers, aansprekende kennissessies, verrassende inzichten, en een passende locatie – dat zijn de ingrediënten voor het BouwCirculair congres 2019. Hét kennis- en inspiratie evenement voor professionals die een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire- en CO2 arme economie

BouwCirculair congres 2019


Het congres fungeert als een ontmoetingspunt voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor circulair denken en doen binnen de eigen organisatie. Een plek waar alle leden en geïnteresseerden bij elkaar komen om bij te praten, kennis en ervaringen uit te wisselen en doelen voor de komende periode te formuleren.

 

Thema:                  CirculairDoen

Datum:                  10 oktober 2019 op de Dag van de Duurzaamheid

Plaats:                    Den Bosch


Programma:     

08.30 uur           ontvangst   

09.00 uur           welkom

kennissessies 

12.15 uur           wethouder gemeente Den Bosch

12.30 uur           lunch    

13.30 uur           Het Infra-Innovatie Netwerk van CROW presenteert 15 innovaties                                                                                                           

16.30 uur           netwerkborrel

 

Kennissessies

Tijdens dit BouwCirculair congres kan een keuze gemaakt worden uit verschillende thema’s met 21 compacte en informatieve kennissessies en een Lagerhuisdebat over de stand van zaken rond duurzaam asfalt. Onderwerpen die aanbod komen zijn Aanbesteden en Contracten, Beton (geopolymeren) en Asfalt, Sloop en Recycling, LCA’s en MKI’s, Vrijkomende materialen, etc. en in de middag 15 pitches uit het CROW Infra-Innovatie Netwerk. Naast de onderwerpen uit de GWW-sector wordt er ook nadrukkelijk aandacht gegeven aan circulariteit in de woningbouw. Onder andere in samenwerking met MADE, het kenniscentrum voor metselwerk, wordt hier invulling aan gegeven.

 

BouwCirculair staat voor beweging in ketens en samenwerken. De voorbereidingen voor het congres zijn in gang gezet. Zijn er onderwerpen waar u tijdens deze dag graag meer over zou willen weten? Daarom willen wij u vragen om met ons mee te denken over onderwerpen of vragen welke we kunnen inzetten voor onze deelsessies. U kunt uw suggesties sturen naar Daaf de Kok: ddkok@bouwcirculair.nl of Martin Damman: mdamman@bouwcirculair.nl.

 

 

Deel deze pagina