Congres CirculairDoen

Inspirerende sprekers, aansprekende kennissessies, verrassende inzichten, en een passende locatie – dat zijn de ingrediënten voor het BouwCirculair congres 2019. Hét kennis- en inspiratie evenement voor professionals die een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire- en CO2 arme economie

BouwCirculair congres 2019


Het congres fungeert als een ontmoetingspunt voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor circulair denken en doen binnen de eigen organisatie. Een plek waar alle leden en geïnteresseerden bij elkaar komen om bij te praten, kennis en ervaringen uit te wisselen en doelen voor de komende periode te formuleren.

 

Thema:                  CirculairDoen

Datum:                  10 oktober 2019 op de Dag van de Duurzaamheid

Plaats:                    Den Bosch

 

Kennissessies

Tijdens dit BouwCirculair congres kan een keuze gemaakt worden uit verschillende routes met compacte en informatieve kennissessies. Onderwerpen die aanbod komen zijn Aanbesteden, Ontwerpen & Construeren, LCA’s, Vrijkomende materialen en pitches met innovaties. Routes kunnen gevolgd worden gericht op verschillende thema’s als bijvoorbeeld Infra (beton, asfalt) en Wegfundering. Ook kan via een snelcursus de kennis bijgespijkerd worden op de circulaire aandachtgebieden.

 

BouwCirculair staat voor beweging in ketens en samenwerken. De voorbereidingen voor het congres zijn in gang gezet. Zijn er onderwerpen waar u tijdens deze dag graag meer over zou willen weten? Daarom willen wij u vragen om met ons mee te denken over onderwerpen of vragen welke we kunnen inzetten voor onze deelsessies. U kunt uw suggesties sturen naar Daaf de Kok: ddkok@bouwcirculair.nl of Martin Damman: mdamman@bouwcirculair.nl.

 

 

Deel deze pagina