Nieuws

Proeftuin nieuwe circulaire regelgeving

Kansen voor een 30% lagere beton-footprint. Bouwmaterialen zijn door hun productiemethoden en transport verantwoordelijk voor 20 tot 24% van de CO2-uitstoot in de bouw. Het is juist die enorme CO2 uitstoot, vooral bij beton, die de noodzaak tot verduurzaming oproept. In de afgelopen decennia heeft de betonsector al enige vooruitgang geboekt op dit gebied. Voor de realisatie van het Klimaatakkoord is echter het verhogen van de circulariteit en de toepassing van duurzame bindmiddelen met een fors lagere footprint noodzakelijk.

 

 Huidige regelgeving belemmert CO2-reductie

Cement kan in veel gevallen vervangen worden door andere bindmiddelen, waarmee de milieubelasting van beton aanzienlijk kan worden verminderd. Regelgeving op nationaal niveau laat dit slechts tot een beperkt niveau toe terwijl er technisch veel minder beperkingen zijn. Voor beton met meer duurzame bindmiddelen moet aangetoond worden dat het een gelijkwaardig alternatief is voor hetgeen in het Bouwbesluit is opgenomen. Hiervoor kan de prestatie van het geleverde beton in het project beoordeeld worden op basis van het Pantheon Performance Verificatieprotocol.

 

Beton en CO2
Beton, het belangrijkste bouwmateriaal, is betaalbaar en beschikbaar. Maar cement is de bron van ca. 8% van de CO2-uitstoot in de wereld.
Als de cementindustrie een land zou zijn, dan is het de 3e grootste uitstoter ter wereld, achter China en de VS. Het draagt meer CO2 bij dan vliegtuigbrandstof en ligt niet ver achter op de wereldwijde landbouwactiviteiten.


Welke eisen stellen aan beton? 
Er komt meer bij kijken dan alleen de samenstelling, vooral bij betonmortel dat op de bouw nog verwerkt en verhard wordt. Kort samengevat gaat het om mechanische eigenschappen, technische duurzaamheid, milieu, esthetische en financiële eisen.


Raamwerk voor Circulaire regelgeving

Het doel is te komen tot nieuwe circulaire regelgeving waarin het Verificatieprotocol gebruikt wordt om duurzaam beton te beoordelen. Met behulp van dit protocol toont de beton-producent aan dat de prestaties van duurzaam beton voldoen aan de eisen in de toepassing (bijvoorbeeld een casco, fundering of brug). Dit levert voordelen op voor:

-          economie (meerwaarde voor gebouw en lagere TCO);

-          ecologie (minder CO2 en verspilling van grondstoffen);

-          technologie (meer kennis en betere kwaliteit);

-          innovatie waarmee betonproducenten en bouwbedrijven zich kunnen onderscheiden in aanbestedingen.

Hiermee komen de klimaatdoelen van Parijs dichterbij!

 

Objectieve kwaliteitsborging

Het Pantheon Performance Protocol, dat aansluit bij EU-wetgeving (Construction Products Regulation - CPR),  is een onafhankelijke verificatie (beoordeling) door een Certificerende Instelling van de prestaties van beton in de toepassing op basis van:

1.         Lab testen in de fabriek: berekeningen, drukproeven,  duurzaamheidstesten, enzovoort

2.         Praktijk testen op de bouwplaats: uitvoeringshandleiding, Niet Destructief Testen, inspecties, enzovoort

 

Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met de nieuwe
circulaire regelgeving en de beoordeling van beton hierin:

Datum:         18 juni 2019,  12.30 - 17.00 uur

Locatie:        HAN, Ruitenberglaan 26, Arnhem (collegezaal F112)

Kosten:         gratis voor leden Pantheon Performance & BouwCirculair, niet-leden €195 excl.

                      btw

Programma:             

12.30 uur     Ontvangst (incl. lunch)
13.30 uur     Welkom door Jacqueline Cramer, moderator

  • CO2 reductie prioriteit                 Michiel Haas, NIBEX
  • De gereedschapskist                    Boudewijn Piscaer, Pantheon Performance Foundation
  • Het verificatieprotocol                 Ton van Beek, SKG-IKOB
  • Beton in de praktijk                      Anja Buchwald, BTE / Jos Kronemeijer, Delta Concrete Consult
  • Juridische aspecten                       Edwin van Dijk, Construct Advocaten
  • Rol van de opdrachtgever           Daaf de Kok, BouwCirculair     

17.00 uur     einde bijeenkomst


Aanmelden: stuur een email met (naam + organisatie) naar info@bouwcirculair.nl   


“Proeftuin nieuwe circulaire regelgeving” is een initiatief van Pantheon Performance Foundation in samenwerking met BouwCirculair

Deel dit artikel