Nieuws

Training Contracteren van Circulariteit en Co2 reductie in de bouw en infra

Wat verstaan we precies onder circulariteit? Wat is een MKI-score? Hoe kan concrete toepassing van deze begrippen in contracten, helpen om eenduidigheid creëren in de markt van duurzame bouw en infra? Deze training wordt georganiseerd om toepasbare kennis te krijgen over de wijze waarop de eisen van circulariteit en Co2 reductie worden verwerkt in een (RAW) bestek of UAV-gc contract volgens de methode van Bouwcirculair.

Doelgroep voor deze training zijn opdrachtgevers die hun beleidsdoelstellingen rondom circulariteit en CO2-reductie doelmatig vorm willen geven in realisatie en beheercontracten. En ook opdrachtnemers die gezamenlijk met de opdrachtgevers deze doelstellingen verder vorm willen geven en meer grip willen krijgen op de invulling van duurzaamheid in contracten.

 

Aanmelden


Doel

Na de training weet de deelnemer:

 • De basisbegrippen en uitgangspunten van Circulariteit en CO2-reductie
 • De basisbegrippen en uitgangspunten van de RAW
 • Hoe circulariteit te verwerken in een (RAW) bestek volgens de methode van BouwCirculair
 • Hoe de circulariteits- en CO2 doelstellingen welke zijn vastgelegd in een bouwcontract tijdens de uitvoeringsfase worden behaald

De training is gericht op de ‘hoe’ en de ‘doe’ vraag. Na de training heeft de deelnemer de juiste handvatten om circulariteit vorm te geven in de praktijk door middel van een bouwcontract.

 

Doelgroep

 • Opdrachtgevers die hun beleidsdoelstellingen rondom circulariteit en CO2-reductie doelmatig vorm willen geven in realisatie en beheercontracten
 • Opdrachtnemers die gezamenlijk met de opdrachtgevers deze doelstellingen verder vorm willen geven
 • Opdrachtnemers die vanuit hun eigen bedrijfsvoering willen bijdragen aan 100% circulariteit en CO2-reductie
Programma

Dagdeel 1

Inleiding

 • Interactief spel
 • Introductie
 • Leerdoelen

Circulariteit en CO2-reductie

 • Wat is circulariteit?
 • Levenscyclusdenken
  • Wat is de Milieu Kosten Indicator (MKI-waarde)?
  • Wat zijn productbladen?
  • Levenscyclusanalyse en Nationale Milieudatabase
 • Waarom circulariteit en CO2-reductie?
 • Wat zijn de doelstellingen omtrent circulariteit en CO2-reductie?
 • Wat zijn de uitdagingen omtrent circulariteit en CO2-reductie?

Contracteren

 • Bouworganisatie
 • Traditionele contractvorm 
 • Aanbesteden van bouwcontracten
 • Contractbeheersing

Dagdeel 2

Aanbesteden en contracteren van circulariteit

 • Minimum eisen opnemen in Moederbestek
 • Proces, van initiatief tot oplevering
 • Aanmelden project
 • RAW bestekteksten product- en proceseisen
 • Eisen voor circulariteit en MKI
 • Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) en circulariteit
 • Eigen verklaring
 • Contractbeheersing en informatieoverdracht

Aantoonbaarheid MKI-waarde (projectcertificaat)

Monitoring en rapportage

Toetsing door Opdrachtgever (stop- en bijwoonpunten)

Afsluiting

 • Hoe nu verder, het toepassen in de praktijk
 • Gebruiksvereniging Bouwcirculair

Door de training heen zal een casus worden behandeld zodat de deelnemer meegenomen wordt in het (denk) proces van opstellen contracten tot en met de realisatiefase

Tijd en Locatie

 • Duur van de cursus 2 dagdelen , Tijdstip: maandag 28 oktober 9.00-13.00 uur en maandag 11 november, 9.00-13.00 uur
 • Locatie: in het midden van het land (wordt nog bekend gemaakt)

Kosten

€ 600,- excl. btw. Leden van BouwCirculair krijgen 50% korting.

 

 Aanmelden

 

Aantal deelnemers

Minimum/maximum aantal deelnemers: 8/12

 

Voor meer informatie neem contact op met Dirkjan Bours via djbours@bouwcirculair.nl of 06-47436424.

Deel dit artikel

Gerelateerd

Gerelateerde leden