Artikel

Studenten Saxion leveren waardevolle rapporten aan Timmerhuis Groep

Het komt steeds vaker voor dat studenten en bedrijfsleven elkaar versterken. Voor studenten levert dat een kijkje in de dagelijkse praktijk op, voor bedrijven een onafhankelijke blik en extra expertise. En dat is precies wat de studenten van Civiele techniek en bouwkunde van Saxion ervoeren toen zij voor Timmerhuis Groep de MKI en CO2-uitstoot van een drietal projecten berekenden.

Door: Katja van Roosmalen

“Wij werken graag samen met het onderwijs, de studenten zijn immers onze toekomst”, zegt Remco Wissink, bedrijfsleider van Timmerhuis Groep. “Bovendien leverden ze voor de projecten drie goede rapporten op. Hiermee kan ik aankomen bij onze opdrachtgevers. Het zijn onafhankelijke rapportages die inzichtelijk maken dat nieuwe betonsoorten veel milieuvriendelijker zijn en dat het loont om deze toe te passen.” 

Authentieke projecten

Arjen Scholten is een van de Saxion-studenten die voor het GWW-bedrijf aan de slag ging. “Met drie teams brachten we de CO2-uitstoot en MKI’s van drie projecten – in Ootmarsum, Houten en Holten in beeld. Onze groep bestond uit een interdisciplinair team van zes studenten. Wij namen de reconstructie van de Molenbelterweg in Holten onder de loep en berekenden de milieueffecten en kosten als er andere betonsoorten gebruikt worden. Wat mij persoonlijk aansprak is dat we een echte casus onderzochten, een praktisch voorbeeld uit het werkveld. Het zette ons aan tot denken: wat is duurzaamheid? En: hoe vernieuwend zijn nieuwe betonsoorten?”  


Het zijn vragen waarvan je zou verwachten dat deze ook in de opleiding aan de orde komen. Rik Goossens, docent Civiele Techniek en Bouwkunde: “Thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit krijgen steeds meer aandacht, ook in onze opleidingen. Het zijn actuele vraagstukken, waar wij invulling aan willen en moeten geven. Wat voor Saxion nieuw is, is dat we met het bedrijfsleven authentieke projecten oppakken. Dat bevalt enorm goed. Vooral de studenten zie ik groeien. Ze werken aan competenties en deze komen door de samenwerking tot bloei. Bovendien is het voor onze opdrachtgevers aantrekkelijk omdat de studenten goede rapporten opleveren.”

Vraag 

Timmerhuis groep benaderde Saxion met een concrete vraag: kunnen jullie het verschil tussen traditioneel beton en duurzaam beton aantonen, uitgedrukt in kosten (€) en de milieukostenindicator (MKI), inclusief de uitstoot in CO2? En meer specifiek: het verschil tussen traditioneel beton, duurzaam beton voorzien van gerecycled betongranulaat (Ecoton Milieukeur Plus) en cementloos beton (Reduton) dat geleverd wordt door v.d. Bosch Beton. Waarom dit voor Timmerhuis Groep belangrijk is, legt Wissink uit. “Berry Mullink van v.d. Bosch Beton voorzag de studenten van de nodige info en cijfers, maar door Saxion onderzoek te laten doen is het ook onafhankelijk getoetst. De uitkomsten ondersteunen de bevindingen van v.d. Bosch Beton en bevestigen de kwaliteit van de producent. Maar het mes snijdt aan twee kanten. Wij kregen een waardevol en op de praktijk geschoeid document in handen waarmee we aan opdrachtgevers kunnen tonen welke effecten het toepassen van duurzaam en cementloos beton op het milieu heeft.”

Uitkomsten 

De verschillen tussen de verschillende betonsoorten zijn aanzienlijk, blijkt uit de berekening voor de reconstructie van de Molenbelterweg in Holten. Beginnend met de kosten. Deze bedroegen voor traditioneel beton € 207.000, voor Ecoton € 215.000 en voor Reduton € 243.000. Maar door de milieuwinst die haalbaar is, kan het voor opdrachtgevers heel aantrekkelijk zijn om duurzame betonsoorten in te zetten. De MKI van Ecoton is 6 procent beter ten opzichte van traditioneel beton en Reduton presteert 15 procent beter.


De CO2-uitstoot bedraagt bij het gebruik van traditioneel beton in de
Molenbelterweg 92.308 kg, bij inzet van Ecoton 91.584 kg en voor Reduton 74.958 kg. Door waar mogelijk Reduton in te zetten, was in Holten een CO2-besparing van 19 procent te realiseren. Daar moet een kanttekening bij gemaakt worden. Niet alle producten – bijvoorbeeld betontegels – zijn al leverbaar in Reduton. Voor deze producten is de prijs van het Ecoton genomen aangezien deze milieutechnisch het beste is.
 


Dit artikel is verschenen in BouwCirculair 02/2019. Lees het hele magazine hier. 


Deel dit artikel