Artikel

Circulair en biobased beton dankzij olifantsgras

Steeds meer gemeenten en provincies kiezen voor circulaire betonproducten. Bio Bound gaat nog een stap verder: circulair en biobased. Dankzij de toevoeging van Miscanthus, beter bekend onder de naam olifantsgras. Dat het werkt blijkt uit de vele projecten met hoogwaardige betonproducten van Bio Bound zoals het betonnen fietspad met gekoppelde fietspadplaten in de gemeente Renkum.

 “We maken deze circulaire, biobased platen met gerecycled betonpuin en Miscanthus. Miscanthus is een grassoort die onder andere wordt geteeld in de directe omgeving van Schiphol en is bedoeld om ganzen op een diervriendelijke manier te weren van de start- en landingsbanen.”, vertelt Jaap Schotanus directeur van Bio Bound.  “Deze grassoort behoort tot het hoofdtype van de C4 gewassen. Deze zijn zeer efficiënt in de vastlegging van CO2. Het neemt zelfs vier keer meer CO2 op dan een bomenbos in ons klimaat! Miscanthus is een éénjarig gewas. Door het (afval)gras en gerecycled betonpuin in het beton te verwerken, hebben de platen een veel lagere milieubelasting dan producten gemaakt van vergelijkbaar, traditioneel beton.”

Slimme koppeling tegen worteldruk

Dit is niet alleen duurzamer en circulair in productie, maar ook in verwerking en gebruik. Schotanus: “Voor gemeenten zijn dit soort fietspaden goedkoper in onderhoud en zeer duurzaam. Verzakkingen en opwaartse druk door boomwortels worden slim opgevangen, doordat de platen onderling met elkaar worden verbonden met kunststof koppelstrips. Deze zijn trouwens ook gemaakt met Miscanthus. Bovendien zijn de platen modulair, demontabel en gemakkelijk terug te plaatsen als er aan leidingen onder de platen gewerkt moet worden.”Ook de belastbaarheid is prima, de aslast is 10 tot 15 ton. “Daardoor zijn deze fietspaden ook te berijden door bijvoorbeeld strooiwagens in de winter, of incidenteel door tractors.” 

Betonproducten voor de inrichting van de openbare ruimte

Fietspadplaten zijn niet de enige circulaire, biobasedbetonproducten die Bio Bound maakt met olifantsgras. Schotanus:Straatmeubilair, zitranden, parkbanden, tegels, betonstraatstenen, trappenWe maken alle bekende betonproducten voor de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast maken we ook nieuwe producten en maatwerkoplossingen. Dit geeft ontwerpers alle vrijheid om vorm te geven aan hun ideeën over de duurzame inrichting van de buitenruimte.


Take Back System

De cijfers van de Bio Bound betonproducten geven het indrukwekkende nog het beste weer: 57 procent minder milieubelastend dan normaal beton. Per m3 beton is de MKI-waarde € 6,05 en de CO2-reductie 127 kg. Dat is nog niet alles”, zegt Schotanus. Geheel volgens de gedachte van de circulaire economie nemen wij onze producten aan het einde van de levenscyclus terug om als grondstof weer te verwerken in nieuwe producten. Met dit BioBound Take Back System (BTBS) maken we de cirkel rond”, besluit Schotanus.

www.biobound.nl


Dit artikel komt uit BouwCirculair 03/2018. Lees meer van BouwCirculair in onze bibliotheek

Deel dit artikel