Agenda

Samenwerken in betonketen en asfaltketen

Op 23 mei 2018 organiseert BouwCirculair een werksessie voor Friese opdrachtgevers in de GWW bij de gemeente Leeuwarden. Tijdens deze sessie krijgen opdrachtgevers instrumenten aangereikt om circulair en duurzaam aanbesteden in de praktijk vorm te geven.

Doel is te komen tot een eenduidige werkwijze in aanbesteden, monitoren en handhaven, die bedrijven in de GWW optimaal stimuleert om duurzaamheid in al hun werken mee te nemen. Dit is een verdieping van een werksessie van BouwCirculair bij Vereniging Circulair Friesland op 22 februari, maar voor deelname is het niet nodig dat u hierbij aanwezig bent geweest.

 

Doelgroeporganisaties: regionale opdrachtgevers in de GWW

  • Provincie Fryslân
  • Friese gemeenten
  • Wetterskip Fryslân

 

Doelgroep: projectleiders, materiaaldeskundigen, inkopers, duurzaamheidsspecialisten

Voorbereiding

Neem een project mee waarbij uw organisatie een project in de GWW gaat aanbesteden en duurzaamheid hierbij een onderdeel wil laten zijn.

Programma

  • Inloop 8.45 uur
  • Start 9.00 uur. Introductie BouwCirculair en de ketenaanpak. Wat doen we en wat is bereikt in regionale (noordelijke) ketens?
  • Instrumenten: Convenanten en de Green Deal GWW voor de bestuurlijke intenties. Het moederbestek en de BRL duurzaam beton voor de uitvoering.
  • Pauze 10.15-10.30 uur
  • Aan de slag met cases. Opnemen van moederbestek in de uitvraag. De BRL inzetten voor?
  • De volgende stap: de keten betrekken.
  • Afsluiting om 12 uur

 

U kunt zich gratis aanmelden bij Dirkjan Bours via dirkjan@bouwcirculair.nl  of 0647436424.

Deel dit artikel