Agenda

Proeftuin Geopolymeren

Gebruik van nieuwe grondstoffen helpt de CO2-uitstoot van beton versneld verlagen. Geopolymeer is hier een voorbeeld van. Regionale proeftuinen gaan deze grondstof uitproberen en verder ontwikkelen. De mogelijkheden van geopolymeer worden op 15 mei gepresenteerd in het gemeentehuis van Tilburg.

BouwCirculair werkt volop aan de verduurzaming  van beton gericht op meer circulariteit en minder CO2. Dit gebeurt op dit moment door het meer toepassen van duurzame grondstoffen, passend binnen de bestaande regelgeving. Verdergaand met deze aanpak lopen we binnen afzienbare tijd tegen de grenzen aan van de mogelijkheden van de  huidige grondstoffen. Om de gestelde doelen voor circulariteit en CO2 te kunnen bereiken zetten we in op een innovatieaanpak. Met nieuwe grondstoffen en bindmiddelen wordt reeds geëxperimenteerd in laboratoria en in eerste projecten. BouwCirculair wil een versnelde acceptatie en marktintroductie bewerkstelligen door het opzetten van een aantal proeftuinen.

Samenwerking in proeftuinen

Proeftuinen in verschillende regio’s zijn een zichtbare plek waar de opdrachtgever samen met koplopers in de duurzame bouw innovaties uitprobeert en ontwikkelt. Dit ondersteunen we met een netwerkaanpak via het platform BouwCirculair en kennis- en onderwijsinstellingen. BouwCirculair wil met zijn leden de lessen in kaart brengen. Dit is belangrijk omdat duurzame innovaties alleen verder kunnen komen naar volgende fasen richting de markt met een brede kennisverspreiding. We willen geen incidentele proeftuinen. Met de opgedane ervaring wordt toegewerkt naar de mogelijkheid voor duurzame toepassing in de praktijk.

Proeftuin geopolymeren

Als eerste gaan we aan de slag met geopolymeren in beton, het cementloze bindmiddel dat tot een enorme verlaging van de CO2-uitstoot leidt. Op 23 februari werd een internationale bijeenkomst over dit thema gehouden met o.a. prof. John Provis, oorspronkelijk uit Australië waar dit reeds veel wordt toegepast. Hierbij zijn door meerdere sprekers thema’s als milieu-impact, technische eigenschappen, verificatie, grondstoffen, uitvoering etc. behandeld.

 

Op 15 mei worden bij de Gemeente Tilburg (Hart van Brabantlaan 12-14) de uitkomsten van deze bijeenkomst vertaald naar de praktijk. Hierbij gaan we samen op zoek naar de invulling van de proeftuinen voor verdere versnelling. 

Programma

09.00    Ontvangst
09.15    Opening; Marianne Linde, directeur Duurzaam stad, gemeente Tilburg en Daaf de Kok, BouwCirculair
09.20    Rapportering Accelerating  Sustainable Construction Materials Application Event;
Siska Valcke, TNO
09.35     2e leven en uitlogen van geopolymeren, Arno Keulen, Mineralz
09.50    Geopolymeren geverifieerd; Ton van Beek, SKG-IKOB

10.05    Pauze
10.35    Geopolymeren in de praktijk – pitches:

  • Geopolymeer materialen, Jos Kronemeijer, Delta Concrete Consult
  • Fietspaden en rotonde, Richard Giesen, Cementbouw
  • Bestrating, Berry Mullink, v.d. Bosch Beton
  • Geopolymeer beton in uitvoering, Laurens Bogerd, KWS infra
  • 3D-printen van geopolymeer beton, Eric Geboers, Concr3de

11.50    Proeftuinen openen: discussie en vervolgstappen
12.15    Einde bijeenkomst en lunch

Meld je aan via klantenservice@bouwcirculair.nl
(leden gratis, niet-leden €195 excl. btw)

 

Deel dit artikel