Agenda

Proeftuin Geopolymeren

Gebruik van nieuwe grondstoffen helpt de CO2-uitstoot van beton versneld verlagen. Geopolymeer is hier een voorbeeld van. Regionale proeftuinen gaan deze grondstof uitproberen en verder ontwikkelen. De mogelijkheden van geopolymeer worden op 6 november gepresenteerd in het provinciehuis van Overijssel.

BouwCirculair werkt volop aan de verduurzaming  van beton gericht op meer circulariteit en minder CO2. Dit gebeurt op dit moment door het meer toepassen van duurzame grondstoffen, passend binnen de bestaande regelgeving. Verdergaand met deze aanpak lopen we binnen afzienbare tijd tegen de grenzen aan van de mogelijkheden van de  huidige grondstoffen. Om de gestelde doelen voor circulariteit en CO2 te kunnen bereiken zetten we in op een innovatieaanpak. Met nieuwe grondstoffen en bindmiddelen wordt reeds geëxperimenteerd in laboratoria en in eerste projecten. BouwCirculair wil een versnelde acceptatie en marktintroductie bewerkstelligen door het opzetten van een aantal proeftuinen.

Samenwerking in proeftuinen

Proeftuinen in verschillende regio’s zijn een zichtbare plek waar de opdrachtgever samen met koplopers in de duurzame bouw innovaties uitprobeert en ontwikkelt. Dit ondersteunen we met een netwerkaanpak via het platform BouwCirculair en kennis- en onderwijsinstellingen. BouwCirculair wil met zijn leden de lessen in kaart brengen. Dit is belangrijk omdat duurzame innovaties alleen verder kunnen komen naar volgende fasen richting de markt met een brede kennisverspreiding. We willen geen incidentele proeftuinen. Met de opgedane ervaring wordt toegewerkt naar de mogelijkheid voor duurzame toepassing in de praktijk.

Proeftuin geopolymeren

Als eerste gaan we aan de slag met geopolymeren in beton, het cementloze bindmiddel dat tot een enorme verlaging van de CO2-uitstoot leidt. Op 23 februari werd een internationale bijeenkomst over dit thema gehouden met o.a. prof. John Provis, oorspronkelijk uit Australië waar dit reeds veel wordt toegepast. Hierbij zijn door meerdere sprekers thema’s als milieu-impact, technische eigenschappen, verificatie, grondstoffen, uitvoering etc. behandeld.

 

Op 6 november worden bij de Provincie Overijssel (zaal De Brink. Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle) de uitkomsten van deze bijeenkomst vertaald naar de praktijk. Hierbij gaan we samen op zoek naar de invulling van de proeftuinen voor verdere versnelling. Lees het artikel 'In Zwolle wordt gepraat over de mogelijkheden van geopolymeren' voor meer informatie. 

Programma

12.15    Ontvangst met lunch 
13.15    Opening; Daaf de Kok, BouwCirculair
Boudewijn PIscaer, Pantheon Performance Foundation

13.20    Rapportering Accelerating  Sustainable Construction Materials Application Event; Siska Valcke, TNO
13.35     2e leven en uitlogen van geopolymeren, Arno Keulen, Mineralz
13.50    Geopolymeren geverifieerd; Ton van Beek, SKG-IKOB

14.05    Pauze
14.35    Geopolymeren in de praktijk – pitches:

 

- Introductie geopolymeren bij de provincie Overijssel, Eef Uiterwijk - provincie Overijssel
- Geopolymeer materialen, Jos Kronemeijer - Delta Concrete Consult

- Fietspaden, Martin Verweij - Cementbouw

- Bestrating,  Berry Mullink - vd Bosch Beton

- Rotonde in N737, Wilbert de Hoog - provincie Overijssel


15.50    Proeftuinen openen: discussie en vervolgstappen 

16.15    Einde bijeenkomst


Parkeren voor dit evenement kan bij de Turfmarkt


Meld je aan via klantenservice@bouwcirculair.nl 
(leden BouwCirculair gratis, niet-leden €195 excl. btw)

Deel dit artikel