Agenda

MKI Seminars Betonsector

Wat zijn de kansen voor uw onderneming? De Milieu Kosten indicator (MKI) wint terrein in de betonsector Daarom organiseert BouwCirculair in samenwerking met EcoChain twee MKI-kennissessies: op 10 april in Amsterdam en op 12 april in Zwolle.

Wij willen u hiermee inzicht bieden in de uitdagingen en de kansen die deze ontwikkeling biedt voor uw onderneming. Het aantal beschikbare plekken is beperkt dus meld u spoedig aan!

 

10 april, Amsterdam 9.00 - 12.00
12 april, Zwolle 9.00 - 12.00

MKI prestaties bepalend voor de gunning van aanbestedingen

De uitgangspositie van aanbieders op aanbestedingen in de GWW sector wordt steeds meer bepaald op basis van milieuprestaties. Om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen te berekenen en te vergelijken zijn er verschillende rekeninstrumenten ontwikkeld. Voor de GWW sector is DuboCalc het leidende rekeninstrument. Een DuboCalc berekening is afhankelijk van LCA data uit de Nationale Milieudatabase en levert als resultaat de milieu-impact GWW-werken op uitgedrukt in euro’s; de Milieukostenindicator (MKI).

Waarom is dit van belang voor de betonsector?

De eisen voor MKI prestaties van beton zijn vastgelegd in de nieuwe BRL en verwerkt in het moederbestek van het Netwerk Betonketen. Alhoewel gemeenten mogen kiezen voor een eigen vorm van aanbesteden en wijze van weging van vele milieucriteria, groeit de populariteit van de MKI. Bij gemeentelijke aanbestedingen wordt inmiddels veelal voorgeschreven vanuit het moederbestek van het NBK. 

 

Om te sturen op betere MKI prestaties zullen aanbieders op aanbestedingen dus weloverwogen keuzes maken over de herkomst van grondstoffen en materialen en dat maakt deze ontwikkelingen van groot belang voor de betonsector. Uw MKI score zal in groeiende mate uw marktpositie bepalen.

 

Klik hier voor het programma en inschrijven.

Deel dit artikel