Beweging van Netwerk Betonketen naar BouwCirculairBeton Keten

In de afgelopen jaren hebben meer dan honderd organisaties zich aangesloten bij een of meer Betonketens. Een actieve beweging, van onderop, met concrete afspraken en maatregelen binnen de lokale of regionale ketens. Met de overgang van Netwerk Betonketen naar BouwCirculair blijft het goede van het netwerk behouden. Tegelijk wordt een volgende belangrijke stap gezet waarbij omvang, ambities, bouwmaterialen en (kennis)activiteiten de komende jaren naar een volgend niveau worden getild.

  BouwCirculairBouwCirculairBouwCirculair

Lancering op BouwCirculair Congres 2017

Op 10 oktober werd tijdens het BouwCirculair Congres 2017 officieel de gelijknamige beweging gelanceerd. Of beter gezegd: uitgebreid. Want met het succesvolle Netwerk Betonketen als basis kent BouwCirculair een vliegende start.

Het congres fungeerde als een ontmoetingspunt voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt en te maken heeft met circulair denken en doen binnen de eigen organisatie. Een plek waar alle leden en geïnteresseerden bij elkaar komen om bij te praten, kennis en ervaringen uit te wisselen en doelen voor de komende periode te formuleren. Daarnaast werd ingezet op het realiseren van innovaties door het verbinden van partijen in de keten alsmede het betrekken van het onderwijs.

 BouwCirculairBouwCirculairBouwCirculair